Dotazník loajality a spokojnosti zákazníka
Organizácia:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Nakupované produkty firmy TATRAFILTER, s.r.o.
Dotazník loajality  
1. Pokiaľ budete v budúcnosti nakupovať  
a. Bez váhania si vyberiete náš produkt.
b. Budete váhať, ale s najväčšou pravdepodobnosťou si náš produkt vyberiete.
c. Budete prehodnocovať opätovný nákup nášho produktu.
d. Budete váhať a asi si náš produkt už nevyberiete.
e. Určite si náš produkt nekúpite.
2. Doporučili by ste náš produkt svojim partnerom a známym?  
a. Určite
b. Pravdepodobne
c. Neviem
d. Pravdepodobne nie
e. Určite nie
3. Domnievate sa, že celkový objem Vašich nákupov našich produktov bude  
a. Významne stúpať
b. Mierne stúpať
c. Stabilný, bez zmeny
d. Mierne klesať
e. Významne klesať

Dotazník spokojnosti  
Spokojnosť s dodávanými produktami / službami:
výbornýdobrýnevyhovujúci
Kvalita produktu / služby
Spoľahlivosť dodávky /JIT/
Kompletnosť dodávky
Cena
Komentár
Dokumentácia dodávaná štandardne s produktom:
výbornýdobrýnevyhovujúci
Technické informácie
Dodací list
Bezpečnostné údaje o výrobku
Komentár
Odborné znalosti dodávateľa:
výbornýdobrýnevyhovujúci
Reakcia v odbornej diskusii
Kvalita odborných informácií
Informovanosť o správnom používaní produktu
Spokojnosť so servisom, údržbou
Komentár
Spokojnosť s vybavovaním objednávok:
výbornýdobrýnevyhovujúci
Prístup zodpovedných pracovníkov TATRAFILTER, s.r.o.
Operatívnosť vybavenia
Komentár
Hodnotenie ceny oproti konkurencii
výbornýdobrýnevyhovujúci
KomentárProfil

Sortiment ponúkaných výrobkov

Kontakt

TATRAFILTER, s.r.o.

Štúrova 288/67
059 21 Svit

IČO: 36464236
DIČ: 2020016317
IČ DPH: SK2020016317

Tel./fax: 052 / 77 28 674
Mobil: 0905 310 226
e-mail:
tatrafilter@tatrafilter.sk

<< späť